booqable จองสตูดิโอ . Salesdesk widget
 
13661900_1230206550385021_6479572941234572255_o.jpg
 

กว่า4 ปีแห่งการสร้างสรรค์

The Circus Studio ตั้งอยู่ใน G Village Bangkok เราเริ่มต้นสร้าง Thematic Studio ในปี 2015 เพื่อตอบสนองเหล่านักคิด นักสร้างสรรค์ และในปี 2016 ความสวยงามและบรรยากาศของสถานที่ทำให้ YouTube เลือกที่จะจัดงาน YouTube Space ครั้งแรกในเอเชียที่ The Circus Studio นอกจากนี้เทศกาลดนตรีอินดี้ยอดฮิตอย่าง Fungjai ยังเลือกมาจัดที่ The Circus Studio อีกด้วย 


Plan of Studio  <Download>
 

Map <Download>
Google Map <Direction>

เพิ่มเพื่อน