booqable จองสตูดิโอ . Salesdesk widget

ภาพยนตร์เรื่อง "ขุนพันธ์" Press Conference

หนังไทยคุณภาพ ที่เลือก The Circus Studio เพราะกว้างขวาง และสามารถคิดสร้างสรรค์ Decorationได้ง่าย และสะดวกต่อการ Setup ที่สำคัญ...ง่ายต่อการเดินทางและมี Facility ครบครัน ทำให้งานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง "ขุนพันธ์" ประทับใจใครหลายคนมิรู้ลืม

1.jpg