booqable จองสตูดิโอ . Salesdesk widget

ฟังใจ ฟังจันทร์ Episode.3

Fungjai เป็นอีกหนึ่งคนดนตรีรุ่นใหม่ที่เราชื่นชอบ ด้วยความสดใหม่ที่ฟังใจมอบให้กับผู้เสพดนตรีบ้านเราในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา การขับเคลื่อนแรงกระเพื่อมลูกใหม่ๆ ให้กับกลุ่มดนตรีอิสระให้มีที่ทางมากขึ้น ตอนที่ฟังใจบอกว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ The Circus Studio เราจึงรู้สึกดีใจมาก และฟังใจก็ไม่เคยทำให้คนดูและผู้ฟังผิดหวัง กับงานสุดชิคและวงดนตรีสุดแนวกับวันที่ประทับใจไม่รู้ลืม

Studio Photo 2560_๑๗๐๖๐๖_0044.jpg
Studio Photo 2560_๑๗๐๖๐๖_0038.jpg
Studio Photo 2560_๑๗๐๖๐๖_0040.jpg